Skip to main content

Webinár 4. a 8. decmebra 2023 -15:00 až 20:00

 

Vzdelávanie – MODUL 3

Pre BENAUDIRA trénerov / trénerky s už absolvovaným Modulom 1 (základný kurz) 

 

Nižšie na tejto stránke nájdete prihlasovací formulár

Ak máte ešte otázky k MODULu 3, neváhajte nás kontaktovať!

 • info@benaudira.sk
 • +421 908 797 300

Kontaktujte nás

O VZDELÁVANÍ

1. časť dňa 4. decembra 2023 (pondelok):

 • Audiometria hrou so zvukmi zvierat podľa BENAUDIRA® pre deti od cca 3 1/2 roka
 • Program BENAUDIRA® pre škôlky a školy
 • Anamnéza a testy s deťmi do cca 5 1/2 roka

2. časť dňa 8. decembra 2023 (piatok):

 • Porozumieť diagnózam a správam z pediatrickej audiológie
 • Ktoré testy sa vykonávajú v pediatrickej audiológii a prečo
 • Kochleárne implantáty u (malých) detí: výhody a protiargumenty
 • Novorodenecký skríning a následné vyšetrenia sluchu
Účasť na vzdelávaní oprávňuje účastníka na nákup a používanie audiometrie hrou podľa BENAUDIRA. Rozšírenie aplikácie BENAUMETER potrebné pre audiometriu hrou a súvisiace materiály nie sú zahrnuté v cene kurzu.

Výhody a prínosy tohto vzdelávania pre trénerov BENAUDIRA

V tomto module BENAUDIRA vzdelávania Vám Holger Raddatz sprostredkuje hlboké znalosti o používaní metódy BENAUDIRA u malých detí a detí.
Pomoc malým deťom nás stavia pred špeciálne výzvy. V mnohých prípadoch u mladších detí ešte nie je možné bežné testovanie podľa BENAUDIRA pre ich nízky vek. Stretávame sa tiež s mnohými prípadmi, keď problémy spojené s nevyváženým sluchovým spracovaním nie sú pred vstupom do školy také zrejmé ako u školákov.
Je však veľký počet batoliat a detí, ktorých vývoj je spomalený a obmedzeným sluchovým spracovaním.
Medzi možné problémy spadajú napr. únikové tendencie, agresívne správanie, oneskorený vývin reči, problémy s pozornosťou, psychosociálne ťažkosti, či ťažkosti v kognitívnom vývoji.
V rámci tohto online školenia môžu BENAUDIRA tréneri získať cenné poznatky o sluchovom spracovávaní u malých detí a detí.
Budeme sa venovať aj praktickým skúsenostiam s audiometriou hrou, ktorú vyvinul Holger Raddatz pre deti od cca 3 1/2 roka, ale aj implementácii opatrení včasného rozoznania ťažkostí u detí v škôlkach a školách.

PREDNÁŠAJÚCI

Holger Raddatz

Zakladateľ sluchového tréningu BENAUDIRA, výskumník sluchu,
skladateľ, zvukový technik, naturopat

 

DÁTUM

4. a 8. decembra 2023 (pondelok, piatok)

v oba dni od 15:00 do 20:00
Poznámka: Ak chcete v praxi vykonať testovanie sluchu so zvukmi zvierat, budete potrebovať rozšírenie programu pre BENAUMETER a doplňujúce materiály.
Toto pozostáva z doplnkového modulu pre aplikáciu BENAUMETER, ako aj z písomne spracovaného príbehu pre audiometriu hrou, hracej dosky, 6 drevených figúrok zvieratiek a sady zvieracích nálepiek, ktoré slúžia ako darček pre detských klientov. Toto rozšírenie je spoplatnené sumou 130 €. Po absolvovaní tohto vzdelávania je účastník oprávnený vykonávať testovanie prostredníctvom audiometrie hrou so zvieracími hlasmi samostatne v jeho dennej praxi.

 

 

 

Prihlásenie

 • Kurzové poplatky:

  Prihlásenie sa jednej osoby na jeden kurz modulu 1, alebo modulu 2: 400,-EUR vrátane dph.
  Prihlásenie sa jednej osoby na jeden kurz modulu 3: 130,-EUR vrátane dph.
  Poplatok kurzovného zahŕňa doručenie tlačených podkladov pre kurz.
 • Zaujíma nás, ako ste sa o kurzoch dozvedeli, ak nám túto informáciu poskytnete, budeme radi, ďakujeme.
  ...že údaje, ktoré som uviedol/uviedla v prihlasovacom formulári, môžu byť uložené a ďalej spracované. Poskytnuté údaje budú po ukončení prihlásenia na kurz zmazané. Som si vedomý/vedomá, že môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie o spôsobe nakladania s osobnými údajmi nájdete v našich . „Pravidlách o nakladaní s osobnými údajmi“

Podmienky prihlásenia na kurz

BENAUDIRA vzdelávania sú oslobodené od dph. Prihlásenie na kurz sa stáva platným po uhradení 50,- EUR na účet našej spoločnosti.
Ostatok sumy musí byť pripísaný najneskôr do 14 dní pred začatím vzdelávania na náš účet. Číslo nášho účtu nájdete nižšie v tomto texte a tiež v potvrdzovacom e-Maili, ktorý Vám príde po odoslaní prihlášky.

Skoré prihlášky sú tie, ktoré nám sú doručené 3 mesiace pred realizáciou kurzu.

Pri zrušení účasti do 14 dní pred realizáciou kurzu, si ponecháme prihlasovací poplatok.

Pri zrušení účasti menej ako 14 dní pred začatím kurzu, si ponecháme celé kurzovné. Môžete však za seba ponúknuť náhradníka. V prípade, keď si ponecháme kurzovné, môže byť toto v plnej výške uplatnené na kurz v inom termíne.

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s
IBAN: SK48 1100 0000 0029 4203 5636
BIC: TATR SK BX