Skip to main content

BENAUMETER® umožňuje všetky potrebné testy, na základe ktorých môžete metódu BENAUDIRA ponúknuť vo svojej praxi.
Toto testovacie zariadenie sme vyvinuli tak, aby ste mohli vykonávať všetky pracovné kroky s vysokou presnosťou a malým úsilím.

V spodnej časti tejto stránky nájdete objednávkový formulár.
 

Máte ešte otázky ku BENAUMETERu®? Kontaktujte nás!

 • info@benaudira.sk
 • +421 908 797 300

Kontaktujte nás!

BENAUMETER® - nástroj pre metódu BENAUDIRA®

Metóda BENAUDIRA je individualizovaný sluchový tréning.
Terapeutický materiál v podobe inštrumentálnej hudby, hudby so spevom a audiokníh je individuálne prispôsobený každému klientovi tak, aby reflektoval na príslušné deficity a nadmernú citlivosť.
Vďaka tomu môže prebiehať efektívny tréning na úrovni neuronálneho spracovania, čo umožňuje cielený tréning.
Špeciálne merania sluchového vnímania sú základom pre túto individualizácie.
Merania vykonávajú vyškolení sluchoví tréneri pomocou BENAUMETERa®.
Všetky testy potrebné pre túto metódu sa prostredníctvom BENAUMETERa®.vykonávajú s rovnakou presnosťou ako prostredníctvom audiometera. Zároveň je BENAUMETER® ideálne prispôsobený na prácu v rámci metódy BENAUDIRA tak, že softvér podporuje pracovné procesy.

Funkcie BENAUMETERa®

• Testy uší jednotlivo na úrovni vzdušného vedenia
• Testy uší jednotlivo na úrovni kostného vedenia (voliteľné)
• Testy oboch uši súčasne
• Dichotický rečový test s neplnovýznamovými slovami
• Tinnitus – matching
• Tinnitus – maskovanie
• Poznámky
• Skenovanie papierových dokumentov, ako sú dotazníky a lekárske správy
• Porovnanie predchádzajúcich a súčasných výsledkov testov
• Databáza klientov
• Vizualizácia výsledkov pre klientov
• Odoslanie výsledkov testov
BENAUDIRA inštitútu (v súlade s európskymi normami o ochrane osobných údajov)
BENAUMETER nie je audiometer v zmysle medicínskeho zariadenia. Funguje však rovnako presne ako audiometer a pravidelne sa kalibruje so slúchadlami, ktoré sú s ním dodávané.

Modely a náklady

BENAUMETER® Základný model
pre všetky oblasti použitia po základnom školení – Modul 1

Balenie obsahuje:
 • Apple iPad (64 GB, WiFi, nové zariadenie aktuálnej generácie)
 • Softvér BENAUMETER®
 • Vzduchotesné zvukotesné slúchadlá
 • Ochranné puzdro / stojan na i Pad
 • Bezpečnostný kufrík na celé zariadenie
 • Nastavenie a prispôsobenie iPadu pre Vašu prácu s BENAUDIRA

Cena: 779 € vrátane DPH.

Prepravné náklady pre vyššie poistené zásielky na Slovensko a do Čiech sú v cene taktiež zarátané.


BENAUMETER® s kostným vedením
pre všetky oblasti použitia po školeniach – Modul 1 a Modul 2

Toto zariadenie umožňuje aj prácu s klientami s tinitom a poruchami sluchu.

Balenie obsahuje::

Všetky komponenty ako pri základnom modele plus:

 • Slúchadlá kostného vedenia značky RadioEar
 • Redukciu značky Neutrik
 • Rozšírenú kalibráciu

Cena: 1259 € vrátane DPH.
Prepravné náklady pre vyššie poistené zásielky na Slovensko a do Čiech sú v cene taktiež zarátané.


Poznámka:
Ak nám pošlete svoje vlastné slúchadlá kostného vedenia značky Radia-Ear, môžeme ich nakalibrovať na prácu s BENAUMETERom. V tomto prípade účtujeme len rozšírenú kalibráciu a potrebný adaptér.

Cena ak nám doručíte Vaše slúchadlá kostného vedenia: 869 € vrátane DPH.


Rozšírenie základného modelu je možné aj kedykoľvek neskôr. V prípade, že sa pre rozšírenie modelu rozhodnete neskôr, vzniknú pre Vás náklady vo výške 570,- € vrátane DPH za nové slúchadlá kostného vedenia značky RadioEar, potrebné redukcie na prepojenie s BENAUMETRom®, kalibráciu slúchadiel kostného vedenia s BENAUMETROM® a náklady vo výške 40,- € za dodatočné prepravné.
Cena za dodatočné rozšírenie BENAUMETRa® so zakúpením nových slúchadiel kostného vedenia: 610,- € vrátane DPH.


Ak nám pošlete svoje vlastné slúchadlá kostného vedenia značky Radia-Ear na dodatočné rozšírenie BENAUMETRa® môžeme ich nakalibrovať na prácu s BENAUMETERom®. V tomto prípade účtujeme len rozšírenú kalibráciu a potrebný adaptér v sume 116,- € vrátane DPH a náklady vo výške 40,- € za dodatočné prepravné.
Cena ak nám doručíte Vaše slúchadlá kostného vedenia na dodatočnú kalibráciu s BENAUMETRom®: 156,- € vrátane DPH.


Amortizácia

Každý klient potrebuje 3 až 5 pretestovaní vo vašej praxi v priebehu trvania sluchového tréningu BENAUDIRA. Testy trvajú 45 minút až 90 minút (pre prvý test).
Väčšina trénerov si za každé testovanie účtuje 60 až 80 €.
Ak kalkulujeme s priemernou cenou 70 € za testovanie, na amortizáciu základného modelu stačia 2 až 3 klienti, ktorí s vami prejdú kompletným sluchovým tréningom BENAUDIRA.
Na amortizáciu modelu s kostným vedením stačia 3 až 4 klienti.


Aktualizácie

Dodávaný iPad je úplne postačujúci na použitie ako BENAUMETER®.
Ak ho chcete vo svojej praxi využívať aj pre iné programy a potrebujete teda model s väčším úložným priestorom alebo so SIM kartou pre mobilný príjem dát, upgrade si môžete objednať za bežný príplatok pri kúpe iPadu.
V tomto prípade uveďte v objednávkovom formulári, či potrebujete viac úložného priestoru a/alebo mobilnú funkciu na používanie SIM karty. Následne Vám zašleme ponuku emailom.
Pozor: iPady s týmito vylepšeniami majú niekedy dlhšiu dodaciu dobu.


Kalibrácia

Pre korektné a spoľahlivé fungovanie musí byť BENAUMETER® podrobený pravidelnej kalibrácii a to raz za 2 roky. Na tento účel je nutné zariadenie spolu s príslušenstvom (slúchadlá vzdušného a kostného vedenia) zaslať do BENAUDIRA inštitútu v Nemecku.
Preprava spoločnosťami ako DHL, či UPS trvá bežne 4-5 dní, na kalibráciu potrebujeme jeden týždeň. Celý proces, kým sa BENAUMETER® vráti k vám, by mal teda trvať približne 3 týždne, za predpokladu, že v danom období nebudú štátne sviatky, alebo dovolenky.
Cena pravidelnej kalibrácie je vrátane DPH a prepravných nákladov 180,- €.
Môžete sa rozhodnúť, či túto sumu uhradíte jednorazovo, alebo si ju rozdelíte na dve úhrady v sume
90,- € splatné ročne.
Pravidelná kalibrácia podmieňuje plnohodnotné využívanie BENAUMETRa®, ak by ste sa rozhodli zariadenie nekalibrovať, nemôžeme ďalej ručiť za kvalitu meraní a preto neumožníme zasielanie objednávok tréningovej hudby. Kalibráciu realizujeme po úhrade kalibračného poplatku.

DEMO – verzia aplikácie BENAUMETER pre Vašu účasť na kurze

Ak ste sa už rozhodli pre prácu s metódou BENAUDIRA vo svojej praxi, odporúčame zakúpiť si testovacie zariadenie pred tréningom.
S plne funkčným BENAUMETRom® môžete najlepšie sledovať všetky postupy počas kurzu.
Predovšetkým si to, čo ste sa naučili, môžete hneď po kurze precvičiť za reálnych podmienok a aplikovať v praxi s klientmi.

Ak by ste chceli najskôr zažiť náš kurz a potom sa rozhodnúť, či si testovacie zariadenie zakúpite alebo nie, ponúkame vám dve možnosti.


BENAUMETER® – Aplikácia ako DEMO
na precvičenie počas Vašej účasti na kurze

Máte iPad alebo si ho môžete požičať na kurz?
Pošleme Vám bezplatný kód na inštaláciu obmedzenej demo verzie aplikácie BENAUMETER®.
S touto demo verziou nemôžete vykonávať žiadne skutočné testy, ale počas kurzu môžete sledovať a precvičovať si všetky funkcie zariadenia.

Dodacia lehota

Objednávajte v dostatočnom predstihu!

Dodacia lehota pre BENAUMETER® závisí od dostupnosti príslušných iPadov.
Z dôvodov záručnej doby objednávame iPad pre váš BENAUMETER® až po obdržaní Vašej objednávky. V Apple má niekedy dlhšie dodacie lehoty, v závislosti od aktuálneho dopytu na trhu, bežne však dodáva do 14 dní.

Dodanie BENAUMETRa® na Slovensko a do Českej republiky

Objednajte si BENAUMETER® prosím najneskôr 21 dní pred začiatkom kurzu.

Za predpokladu, že budú všetky komponenty skladom a v danom období nebudú štátne sviatky, alebo dovolenky, BENAUMETER Vám doručíme pred kurzom.


 

Objednávka

 • Náklady:
  BENAUMETER® vhodný pre modul 1: 779 € vrátane DPH – vrátane prepravy na Slovensko a do Čiech
  so slúchadlami vzdušného vedenia

  BENAUMETER® vhodný pre moduly 1 a 2: 1.259 € vrátane DPH - vrátane prepravy na Slovensko a do Čiech
  so slúchadlami vzdušného a kostného vedenia

  BENAUMETER® vhodný pre moduly 1 a 2: 869 € vrátane DPH - vrátane prepravy na Slovensko a do Čiech
  so slúchadlami vzdušného vedenia, ak nám zašlete Vaše slúchadlá kostného vedenia značky RadioEar na kalibráciu

  DEMO - verzia aplikácie na precvičovanie počas tréningu: zadarmo
  nie je plne funkčná,
  užitočné iba vtedy, ak máte Apple iPad,
  iba ak ste na kurz prihlásený


  PAPIEROVÁ verzia na precvičenie v rámci kurzu: zadarmo
  Výtlačok náhľadov BENAUMETERa®
  iba ak ste na kurz prihlásený


  Dodávaný základný iPad je úplne postačujúci na použitie ako BENAUMETER. Ak potrebujete viac úložného priestoru alebo mobilné dátové pripojenie z iných dôvodov, uveďte to tu. Následne Vám zašleme ponuku emailom.
  ... moje údaje z formulára na odpoveď na moju žiadosť sa zhromažďujú, uchovávajú a spracúvajú.
  Údaje budú vymazané po spracovaní žiadosti.
  Som si vedomý toho, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Podrobné informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v našich nariadeniach o ochrane osobných údajov.
 • Chcete nám ešte niečo napísať?

Máte ešte otázky?

Ak máte akékoľvek otázky o kurze alebo o BENAUDIRA všeobecne, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 908 797 300 alebo jednoducho odpovedzte na tento e-mail!