Skip to main content

OnlineSupervízia BENAUDIRA sluchový tréning 2023

 

WEBINÁR pre BENAUDIRA – trénerov a trénenerky
trvanie: 2 hodiny
3. mája 2023

 

Máte otázky k supervízii? Neváhajte nás kontaktovať!

  • info@benaudira.sk
  • +421908797300

kontaktujte nás

Obsah Supervízie

Ide o klasickú supervíziu v online priestore.

• Výmena skúseností
• Prípadové štúdie
• Vyhodnocovanie sluchových testov
• Odpovede na Vaše otázky k BENAUDIRA
• Ottobar /Otovent nosový balónik

Radi sa spoločne v skupine pozrieme na konkrétne prípady Vašich klientov. Bude nápomocné, ak nám v predstihu dáte vedieť, o ktorom klientovi by ste sa v rámci supervízie chceli rozprávať. Ak už všetky podklady klienta máme, tak nám postačuje meno klienta a zadanie otázky/ otázok sluchového trénera, ktoré ho zaujímajú v konkrétnom prípade. Ak máte k danému prípadu doplňujúce podklady, zašlite nám ich prosím v predstihu Supervízie.

Dotazy k supervízii prosím v predmete správy označte „Supervizia 2023“ a zašlite na info@benaudira.sk.

Prečo sa zúčastniť BENAUDIRA SUPERVÍZIE ?

Práca v rámci sluchového tréningu BENAUDIRA nám prináša stretnutia s mnohými odlišnými klientami. Po čase nastane v práci istá rutina, čo je prirodzené. Rutina môže byť pozitívna, lebo prináša pocit istoty, môže byť ale aj zradná, protože pri nej môže klesnúť pozornosť sluchového trénera upriamovaná na niektoré špecifiká.

Z našej skúsenosti je práve zdielanie informácií o klientoch a možnosť vzájomne prechádzať konkrétne prípadové štúdie, veľmi nápomocné, aby sa sluchový tréner udržal v najlepšej pracovnej kondícii. Aj skúsení sluchoví tréneri sa vždy a znova naučia niečo nové o sluchovom spracovávaní.

Pre BENAUDIRA je veľmi dôležité, aby sa všetci tréneri dobre orientovali v téme a aby sa pravidelnou účasťou na supervíziách rozširoval ich obzor o nové aktuálne informácie. Prostredníctvom otázok ostatných účastníkov sa sami veľa účíme …a aj na vlastných klientov sa sluchový tréner počas supervízie pozerá o niečo inak, ako v bežnej pracovnej rutine.

My z jadra tímu BENAUDIRA sa preto úprimne tešíme každej jednej prihláške na supervíziu, lebo sme presvedčení, že len vďaka pravideľnej výmene skúseností môže kvalita našej práce zostať na tak vysokej úrovni, ako je dnes.

VEDENIE SEMINÁRA

Holger Raddatz
Zakladateľ sluchového tréningu BENAUDIRA, výskumník v oblasti sluchu, hudobný skladateľ, naturopat.

 

DÁTUM

3. mája 2023  – streda – 15:00 – 17:00

 

 

 

Prihlásenie

  • Cena:
    Cena Online Supervízie pre absolventov Modulu 1 2024 je 0,- eur! Cena pre ostatných sluchových trénerov je 45,-eur
    Supervízia 2024 sluchového tréningu BENAUDIRA • Webinár v trvaní 2,5 hod.
    ...že údaje, ktoré som uviedol/uviedla v prihlasovacom formulári, môžu byť uložené a ďalej spracované. Poskytnuté údaje budú po ukončení prihlásenia na kurz zmazané. Som si vedomý/vedomá, že môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie o spôsobe nakladania s osobnými údajmi nájdete v našich . „Pravidlách o nakladaní s osobnými údajmi“

Podmienky účasti

Supervízie sa môžu zúčastniť sluchoví tréneri, ktorí absolvovali vzdelávanie Modul 1 vo februári 2023.