Skip to main content

Milí BENAUDIRA tréneri a trénerky,

veľmi sa tešíme, že sme prostredníctvom vytvorenia BENAUDIRA Player App spravili dôležitý krok dopredu. Vytvorením tejto aplikácie sme vypočuli časté žiadosti zo strany sluchových trénerov a klientov, ktorí žiadali o alternatívu k CD nosiču.

Tu sme pre Vás zostavili detailné vysvetlenia k BENAUDIRA Player App.

Nižšie na stránke nájdete dôležité informácie ku zmenám v BENUAMETRI.

Máte ešte otázky? Ozvite sa nám!

 • info@benaudira.sk
 • +421908797300

Kontaktujte nás

Obsah tejto stránky

 • Záznam prezentácie BENAUDIRA-Player Appky
 • Screenshoty Appky na stiahnutie
 • QR-kód pre jednoduchú inštaláciu Appky na Vašom Apple iOS alebo Android smartfóne/tablete
 • obrázkový návod Appky
 • obrázkové informácie k prispôsobeniam na BENAUMETRI
 • popis procesu objednávky pre Vašich klientov
 • možnosť objednania slúchadiel

Poznámka v našom spoločnom záujme:

Ak sa rozhodnete nainštalovať si Appku na jednom z VAšich zariadení, budeme sa tešiť, ak nám dáte pozitívnu recenziu v AppStore.

Tieto totiž pomáhajú nám všetkým, rovnako ako pozitívne hodnotenia na Googli, tým že nás zviditeľňujú a posilňujú reputáciu metódy.

 


Zámer BENAUDIRA-Player App

BENAUDIRA-Player App je vytvorená tak, aby bola pre klienta samovysvetľujúca. Môže byť každý deň obsluhovaná len prostredníctvom troch krokov.

Našim cieľom je, aby Appka podporila klientov pri správnom používaní sluchového tréningu a aby vďaka nej bol tréning čo možno najjednoduchší. Appka nenúti klienta počas sluchového tréningu používať smartfón, alebo tablet. Z tohoto dôvodu nebol vytvorený plán počúvania, do ktorého by si klienti aktívne značili, kedy počúvali tréningovú hudbu. Plánik počúvania s možnosťou aktívne si značiť posluchy, je klientom k dispozícii v papierovej tlačenej podobe spolu s návodom ku sluchovému tréningu a klienti ho dostanú od Vás, sluchových trénerov (plániky Vám budú zaslane poštou vo Vašom jazyku), po prvom úvodnom stretnutí.
Appka okrem toho na pozadí monitoruje počúvanie automaticky a vytvára prehľad skutočne vypočutých skladib, ktorý si vie klient v zariadení skontrolovať.
Tí klienti, ktorí sa chcú dozvedieť viac, alebo tí, ktorí niekam založili návod v tlačenej podobe, nájdu všetky relevantné informácie o BENAUDIRA metóde priamo v Appke.
Po inštalácii aplikácie sa teda klient vie troma kliknutiami dostať k práve plánovanému posluchu a nad ničím iným sa nemusí zamyšlať.
V prípade potreby sa klient može preklikať Appkou a dozvedieť sa prehlbujúce informácie, nájsť kontakt na svojho sluchového trénere, alebo kontakt na nás, v budúcnosti mu budú k dispozícii informačné videá k metóde a mnohé iné.

 


Priebeh objednávky

 1. Odošlete Vašu objednávku do BENAUDIRA.
 2.  Každú objednávnku spracujeme. Máte otazky, ktoré ste nám zaslali? Sú zaslané podklady kompletné? Je priložený informovaný súhlas rodičov? Vidíme ťažkosti u klienta, ku ktorým máme doplňujúce otázky? Akú tréningovú hudbu a akú dobu počúvania odporúčame? Je priložená lekárska správa, ktorá obsahuje relevantné informácie? atď.
 3. Zaradíme objednávku do nášho systému.
 4. Klientovi je zaslaný perzonalizovaný e mail.
  Tento obsahuje všetky linky a vysvetlenia, tak aby prostredníctvom niekoľkých kliknutí mohla byť objednávka finalizovaná a uhradená.
  E mail obsahuje aj QR kódy na inštaláciu Appky a pre neskoršie stiahnutie tréningovej hudby v Appke.
  E mail, ktorý je adresovaný klientovi obsahuje základné informácie, že sme od sluchového trénere XY dostali zadanú objednávku na výrobu tréningovej hudby pre tohto klienta a že sa jedným kliknutím na tlačidlo v tomto e maile stustí proces objednávky. Nasledujúci link smeruje na našu objednávkovú stránku, ktorá sa klientom zobrazí po kliknutí na objednávkové tlačidlo.
  Pri skutočnom klientovi je väčšina jeho osobných údajov automaticky predvyplnená (meno, e mail, zákaznícke číslo, cena tréningovej hudby pre danú fázu počúvania atď.) Klient doplní už len telefónne číslo.
 5. https://www.benaudira.sk/benaudira-hudba-objednavka_v/
 6. Aj Vám, ako sluchovému trénerovi bude doručený e mail s odporúčaným plánom počúvania pre klienta, aby ste vedeli odhadnúť, kedy bude hudba klientovi doručená a ako dlho bude trvať posluchová fáza.
 7. Pri Vašom úvodnom stretnutí s klientom, keď sa na základe úvodnej diagnostiky spoločne rozhodnete, že klient začne s posluchom tréningovej hudby, odovzdáte klientovi vytlačené inštruktážne materiály k sluchovému tréningu a niekoľko vytlačených, prázdnych plánov počúvania pre jednu posluchovú fázu. Takto budú mať klienti všetky dôležité informácie nielen v Appke, ale aj v papierovej podobe. Pre mnohé deti je to motivačné, ak si môžu priebeh počúvania značiť písomne vo vytlačenom plániku.
 8. Tréningovú hudbu BENAUDIRA tím nastavuje a zhotovuje individuálne pre každého klienta.
 9. Keď je tréningová hudba zhotovená a my sme zaznamenali prijatie úhrady od klienta, uvoľníme tréningovú hudbu na serveri a kód, ktorý bol klientovi v úvode zaslaný na účel stiahnutia hudby sa stane aktívnym.
 

Úvodná stránka Appky

Zobrazí sa, keď sa Appka otvorí.

Začať tréning

 • počúvať tréningovú hudbu
 • Keď bola už hudba stiahnutá:
  výber počúvajúceho
 • Ak ešte hudba nebola stiahnutá:
  stiahnutie novej tréningovej hudby

Info

 • Perzonalizované informácie k priebehu tréningu
 • Všeobecné informácie k metóde BENAUDIRA

Kontakt

 • Kontakt na Vás (keď má klient už hudbu stiahnutú)
 • Kontakt na BENAUDIRA

Začať tréning

Zobrazenie Appky po stlačení tlačidla „Začať tréning“

Pri novej inštalácii Appky 

 • tlačidlo „Načítať novú tréningovú hudbu“ vedie ku stiahnutiu (viď. ďalší odsek)
 • tlačidlo „Čo potrebujem, aby som mohol začať“ otvára stránku s informáciami ohľadne slúchadiel a základných princípov metódy BENAUDIRA. Napr. že je pred začatím tréningu potrebné absolvovať testovanie u sluchového trénera BENAUDIRA. Toto je relevantné v prípade, že si niekto nainštaluje aplikáciu ešte pred tým, než by absolvoval vyšetrenie u sluchového trénera.

Po stiahnutí hudby pre klienta 

 • Zobrazí sa ďalšie tlačidlo (hore) s menom klienta, toto vedie k playlistu skladieb aktuálnej fázy tréningu.

Po prvom počúvaní tréningovej hudby 

 • tlačidlo (dole) „Čo potrebujem, aby som mohol začať“ sa zmení na tlačidlo „už vypočuté“. Toto tlačidlo vedie k automaticky vedenej dokumentácii už vypočutých skladieb.

 


Načítať novú tréningovú hudbu

Zobrazenie Appky po stlačení tlačidiel „Začať tréning“ a následne „Načítať novú tréningovú hudbu“

Dve možnosti stiahnutia hudby

 •  „Skenovať QR-kód“ otvorí kameru zariadenia.
  Kód, ktorý bol klientovi zaslaný e mailom, môže byť naskenovaný.
  Sťahovanie hudby sa začne automaticky a zobrazenie na zariadení sa vráti automaticky na „Začať tréning“.
 • Kód je k dispozícii aj v numerickej podobe. Môže byť manuálne zadaný po stlačení tlačidla „Zadať kód“. Appka sa následne chová rovnako ako po naskenovaní QR – kódu.

Množstvo dát

Tréningová hudba je sťahovaná vo formáte bez dátových strát, aby bola zabezpečená kvalita tréningu. Jedna tréningová skladba v trvaní 10 minút, má približne 50 MB. Bežná séria šiestich skladieb na jednu fázu počúvania má teda približne 300 MB.
BENAUDIRA Player App rozozná, či je na zariadení dostatok pamäte na stiahnutie hudby. Ak je pamäte dostatok, stiahne sa tréningová hudba na jeden týždeň. Ak ide o bežné skladby s inštrumentálnou hudbou, tak sa tieto skladby pre jeden týždeň budú po dobu tréningovej fázy opakovať.
Len pri audioknihách sa obmieňajú skladby audioknihy a hudby. V tomto prípade sa stiahne len prvý týždeň posluchovej fázy, ak to rozsah pamäte dovoľuje.

2 dni pred koncom posluchu hudby, ktorá je na zariadení stiahnutá, dostane klient na zariadení upozornenie, že si má stiahnuť ďalšie tréningové skladby.
Ak na zariadení nie je dostatok voľnej pamäte, môžu byť aktuálne nepotrebné skladby presunuté nazad na náš server a v prípade potreby opätovne stiahnuté.


Prehrávač

Zobrazenie Appky na úrovni „Začať tréning“po stlačení  tlačidla s menom klienta.

Zobrazenie mena a plánu počúvania
Hore v oranžovom políčku sa dá rozoznať, či bol zvolený správny používateľ. Je to dôležité len v prípade, že na jednom zariadení prebieha tréning viacerých klientov, napr. súrodenci.
Je tam uvedené aj trvanie danej fázy počúvania (napr. 8 týždňov) a tiež už odpočúvané dni.

Zoznam skladieb
Zoznam skladieb obsahuje všetky skladby, ktoré majú byť v rámci tréningu vypočuté a zobrazuje ich v správnom poradí. Pri dospelých klientoch sú dve skladby za deň v jednom rámčeku (napr. deň 1-1 a deň 1-2). Už vypočuté skladby sa farebne zmenia  na sivé, aktuálna skladba je tmavo červená a ešte nevypočuté skladby sú oranžové. Aktuálna skladba sa po úplnom vypočutí farebne zmení na sivú a je označená ako vypočutá. Skladby, ktoré sú stiahnuté na zariadení, sú na pravom okraji označené malým symbolom. Ešte nestiahnuté skladby majú na tomto mieste symbol obláčika, keď sa naň klikne,začne sa skladba sťahovať.

Veľké tlačidlo PLAY
Spodná časť prehrávača zobrazuje vždy aktuálnu skladbu, teda poslednú skladbu, ktorá ešte nebola vypočutá (aspoň v trvaní 7 minút).
Stačí teda každý deň stlačiť veľké tlačidlo „PLAY“, bez toho aby sa zohľadňoval prehlad skladieb vyššie, po vypočutí skladby sa hudba po 10tich minútach sama zastaví.

Jednoduchšie to už byť nemôže ;-)

Flexibilita

Je možné kliknúť aj na hociktorú ďalšiu skladbu v zozname. Je to dôležité najmä vtedy, ak sa skladba spustila, ale klient ju nedopočúval, ale len prehral. (Pán Novák si ešte išiel zobrať čaj. Zuzka musela ísť ešte cikať. …)
Takto si klient môže vypočuť aj skladbu, ktorá je už označená ako vypočutá, v skutočnosti ale vypočutá ešte nebola. Dospleí klienti, ktorí si chcú vypočuť viac skladieb, ako majú odporučené v ich pláne počúvania, si takto môžu zvoliť ľubovolný počet skladieb navyše.
Plán počúvania a aktuálna – tmavo červená skladba- nebudú týmito navyše vypočutými skladbami nijak ovplyvnené.


Sťahovanie skladieb a ich presúvanie nazad na BENAUDIRA server

Hudba musí byť pri počúvaní uložená na zariadení. Len tak je možné uviesť zariadenie do leteckého módu, aby sa predišlo neželaným zvukom pri prijímaní správ, alebo pri hladaní signálu zariadením.

 • Tréningová hudba na jeden týždeň sa stiahne automaticky, ak je na zariadení dostatok miesta
 • Ak sa hudba nestiahla úplne, dá sa sťahovanie jednoducho iniciovať, kliknutím na symbol obláčika pri konkrétnej skladbe. Môže byť potrebné odstránenie predchádzajúcich, už vypočutých skladieb, alebo iná forma uvolnenia pamäte.
  Aj pri audioknihách je možné stiahnutie všetkých skladieb celej fázy počúvania naraz.
  Oblačik je pri celých týždňoch počúvania, ale aj pri jednotlivých skladbách.
 • Apple iOS:
  Kliknutím na symbol smetného koša, alebo presunutím skladby doľava, je možné skladby zo zariadenia odstrániť.
  Tieto skladby je možné kedykoľvek opäť stiahnuť do zariadenia, kliknutím na symbol obláčika.
 • Android:
  Predĺženým kliknutím na skladbu sa otvorí menu s ponukou, v ktorej je možné zvoliť si presunutie skladby na server.

Kontakt

Zobrazenie na obrazovke po kliknutí na tlačidlo „Kontakt“.

Dokým v Appke nie je žiaden konkrétny klient, tak je v ponuke na tomto mieste len „Kontaktujte BENAUDIRA„. Kliknutím na toto tlačidlo sa otvorí možnosť zatelefonovať do BENAUDIRA Centra, alebo napísať priamo z Appky mail.
Akonáhle sa pridá klient do Appky (naskenovaním QR-kódu), tak sa na tomto mieste zobrazí ďalšie tlačidlo „Kontaktujte svojho BENAUDIRA trénera„.

Na tomto mieste sú použité kontaktné údaje (maily a telefónne čísla), ktoré sluchoví tréneri uviedli v zozname trénerov na našej webstránke.
Ak by ste na tomto mieste chceli uviesť iné kontaktné údaje, napíšte nám prosím e mail s požadovanými zmenami na info@benaudira.sk.


Informácie

Zobrazenie po kliknutí na tlačidlo „Info“ na úvodnej obrazovke.

NÁVOD, čítajte prosím!
Akonáhle je tréningová hudba pre klienta stiahnutá, dostanete sa kliknutím na toto tlačidlo k perzonalizovanému návodu.
Návod vo svojej podstate zodpovedá obsahu, ktorý je na obale CD, ktorý už poznáte.

Ak ešte v Appke nie je stiahnutá tréningová hudba pre konkrétneho klienta, je na tomto mieste všeobecná informácia, že sa hudba vyrába pre klientov na základe sluchových testovaní, ktoré klient musí absolvovať u certifikovaného sluchového trénera.

Čo potrebujem, aby som mohol začať
Toto tlačidlo vedie k stránke s troma ďalšími tlačidlami. Všetky tri oblasti sa venujú tomu, ako optimálne tréning začať. Viď. ďalší odsek…

Sprevádzanie detí pri sluchovom tréningu 
Tu sú informácie k tomu, ako by mali byť deti pri tréningu sprevádzané dospelou osobou.
Témou je tiež: neodpútavať pozornosť pri počúvaní, slúchadlá musia byť správne nasadené, zariadenie má byť v leteckom móde, atď.
Navrhujeme tiež, aby rodičia využili čas počúvania a strávili ho spoločne s dieťaťom.

Videá a internetová stránka

Tieto linky vedú na internetovú stránku BENAUDIRA, kde je viac detailných informácií k metóde. Integrovaným prehliadačom sa ale nedá dostať na iné internetové stránky.


Čo potrebujem, aby som mohol začať

Zobrazenie po kliknutí na stránke „Info“ na tlačidlo „Čo potrebujem, aby som mohol začať“

Vhodné slúchadlá 
Tento link vedie na stránku s informáciami o vhodných slúchadlách.
Tu sa môžete prekliknúť na túto stránku.

Inštrukcie k tréningu
Tu sú všeobecné informácie k dôležitosti kontinuálneho počúvania, k nájdeniu pravideľnosti, ale aj všeobecné upozornenie, že metóda BENAUDIRA nie je medicínskym postupom a teda nenahrádza lekárom stanovenú diagnózu, alebo liečbu.

Ako sa k hudbe dostanem 
Toto tlačidlo je na tomto mieste umiestnené zámerne, aby ho mohli využiť tí klienti, ktorí ešte nekontaktovali žiadneho sluchového trénera BENAUDIRA ale nainštalovali si Appku BENAUDIRA Player.


QR-kódy pre Vás

Na Vašom BENAUMETRI je Appka už nainštalovaná, aby ste ju mohli ukázať klientom. Môžete využiť nižšie uvedené QR kódy, aby ste si stiahli ukážkovú hudbu priamo do Appky.

Ako na to:  Začať tréning –> Načítať novú tréningovú hudbu –> Naskenovať QR-kód

Tieto kódy prosím nedávajte k dispozícii Vašim klientom. Hudba v nich nie je vhodná na sluchový tréning. Nie je individualizovaná, nemá ani parametre prípravnej tréningovej hudby a navyše je v nej zakomponované pískanie, aby nebola zneužitá.

Ak nevlastníte BENAUMETER, alebo ak na BENAUMETRI ešte nemáte nainštalovanú Appku, môžete nás kontaktovať.
Každý BENAUDIRA sluchový tréner, dostane jeden darčekový kód na bezplatnú inštaláciu aplikácie na jeho zariadenie (smartfón/tablet).

 


Založenie nového klienta

 • E mailová adresa klienta sa stala povinným políčkom.
  Potrebujeme ju nevyhnutne, nakoľko klientom zasielame na e mail kódy pre stiahnutie tréningovej hudby a tiež faktúry za tréningovú hudbu. Ak by niektorý z klientov nemal e mailovu adresu, uveďte v kolobke e mail nasledovné „noreply@benaudira.de“. My si takýmto spôsobom všimneme, že informácie neboli doručené a zašleme ich klientovi poštou.
 • Ak je vek klienta nižší ako 18 rokov, zobrazia sa automaticky nové povinné políčka pre krstné meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa. Vďaka nim môžeme osloviť rodiča a zároveň disponujeme menom dieťaťa, ktoré sa zobrazí v Player App.
 • U klientov, ktorých už máte vo Vašej databáze, tieto informácie teraz chýbajú. Prosíme preto o ich doplnenie v databáze pri najbližšom stretnutí s takýmito klientami, keď budete robiť objednávku ďalšej fázy tréningovej hudby. Pri odoslaní objednávky k BENAUDIRA, dostanete potvrdzujúci e mail.

Objednanie slúchadiel

V časti „poznámky“ v hlavnom menu BENAUMETRA môžete uviesť, ak má klient záujem o objednanie slúchadiel. Priamy nákup slúchadiel je momentálne možný len v Nemecku.

Ak tu uvediete fajku, nejde ešte o záväznú objednávku.
Je potrebné zaslať e mail na info@benaudira.sk.

 

 


CD alebo dáta pre Appku?

V časti „Odoslať BENAUDIRE“ v hlavnom menu BENAUMETERa, si teraz môžete vybrať, či chcete objednať tréningovú hudbu ako CD, alebo ako dáta pre BENAUDIRA Player Appku.
Náklady za tréningový materiál pre Klienta sú v oboch prípadoch rovnaké. Pre klientov žijúcich mimo Nemecka nevznikajú v prípade objednávky dátovej formy tréningovej hudby, náklady za poštovné v sume 2,-€

 

Za doplatok v sume 10,-€ je možné dostať tréningovú hudbu aj ako CD aj ako dáta pre BENAUDIRA Player App.

Prosím využívajte túto možnosť len vtedy, keď o to rodiny vyslovene požiadajú, lebo to skutočne potrebujú, napr. v prípade striedavej starostlivosti detí. 

Ide totiž o službu, pri ktorej sa za malú protihodnotu zaväzujeme k výraznej nadpráci. Nastavenia hudby možeme v oboch variantách prevziať, čo trochu práce ušetrí, ale napriek tomu musí byť CD popísané, vypálené, skontrolované a odoslané poštou, čo predstavuje výraznú nadprácu.
Informujte rodiny prosím aj o tom, že tréningová hudba môže byť bez navýšenia ceny stiahnutá na viaceré zariadenia.
Rodina si v takomto prípade musí zakúpiť Player App do oboch zariadení, najmä ak sú zariadenia v Apple, alebo v Google prihlásené pod odlišnými užívateľmi. Suma 12,99,- €, je však určite menej ako je cena CD prehrávača a pre porovnanie, pri objednaní dát a CD zároveň, je rozdiel v poplatku len 2,99,- €

Faktúra za tréningovú hudbu ide priamo klientom, alebo ide k Vám?

Aj toto rozhodnutie môžete teraz urobiť priamo pri objednávke.
Bežne vyúčtovávame tréningovú hudbu priamo klientom. Cena hudby má  byť pre všetkých klientov rovnaká. Myslíme si tiež, že je našou úlohou, riešiť s klientami prípadné neuhradené faktúry a sluchový tréner sa tým nemá zaťažovať.

Za bežných okolností prosím označte políčko „Faktúru za tréningovú hudbu zaslať  klientovi“

Ak chcete v niektorých prípadoch uhradiť faktúru za tréningovú hudbu klienta vy, lebo napr. máte na tento účel sponzorské zdroje, alebo z iných dôvodov, môžete túto informáciu vyznačiť na tomto mieste.

Poznámka:
Hneď keď spracujeme Vašu objednávku, zašleme klientovi alebo Vám (podľa toho , čo bolo na tomto mieste zvolené), žiadosť o úhradu.
BENAUMETER si pre istotu túto voľbu overuje kontrolnou hláškou na obrazovke.


Screenshoty na vytlačenie

Ak si BENAUDIRA Player App inštalovať nechcete, nájdete na tomto mieste všetky relevantné informácie spolu so screen shotmi Appky a krátkymi vysvetleniami postupu.
Takto môžete v prípade potreby Vašim klientom Appku ukázať, bez toho, aby ste si ju inštalovali.

na stiahnutie


Player-Návod pre klientov

Návod ku BENAUDIRA Player App dostanú všetci klienti, ktorí chcú hudby využívať cez Player App, pri prvom stretnutí od svojho BENAUDIRA sluchového trénera.

(kliknite sem pre zväčené zobrazenie)

Click on the button to load the content from publish.flyeralarm.digital.

Load contentBezpečnostné opatrenie:

Na niektorých zariadeniach Android, môže byť potrebné deaktivovanie opatrení na úsporu energie, aby Appka fungovala korektne. Sú to len výnimky, ale nakoľko nevieme, na akom zariadení bude klient tréningovú hudbu počúvať, dostávajú túto informaciu všetci klienti, spolu s návodom k tréningu a to už pri prvom stretnutí  u svojho sluchového trénera.


 

Plán počúvanie v tlačovej podobe
Pri objednávke tréningovej hudby, odovzdá sluchový tréner klientom aj niekoľko prázdnych plánikov počúvania. Pre mnohých klientov je to motivačné, môcť aktívne prečiarknúť jednotlivé dni. Našou skúsenosťou je, že vypĺňanie plániku podporuje kontinuitu tréningu.