Skip to main content

ZOZNAM SLUCHOVÝCH TRÉNEROV

Milé kolegyne, milí kolegovia,

po úpešnom ukončení vzdelávania a udelení certifikátu, môžete na tomto mieste požiadať o zápis do zoznamu sluchových trénerov.
Potrebujeme na to od Vás len údaje, ktoré chcete v zizname zverejniť.
Ak chcete zverejniť viaceré pobočky na viacerých miestach, môžete formulár vyplniť a odoslať opakovane.
 

Máte nejaké otázky týkajúce sa Vášho zápisu do zoznamu sluchových trénerov, alebo iných spôsobov propagácie v Vašej práce v BENAUDIRA? Porozprávajte sa s nami!

  • info@benaudira.sk
  • +421908797300

Kontakt aufnehmen

Váš zápis do zoznamu

  • napr.: "Centrum pre..."
    ... moje údaje z formulára na odpoveď na moju žiadosť sa zhromažďujú, uchovávajú a spracúvajú. Som informovaný, že tu uvedené informácie budú zverejnené v zozname terapeutov na webovej stránke školenia sluchu BENAUDIRA. Som si vedomý toho, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Podrobné informácie o zaobchádzaní s používateľskými údajmi nájdete v našich nariadeniach o ochrane údajov.