Skip to main content

Podpora pre BENAUDIRA-Player Appku

Ak sa stretnete s problémom pri počúvaní tréningovej hudby BENAUDIRA prostredníctvom BENAUDIRA Player Appky, tak na tejto stránke nájdete podporu.

Prosíme Vás, aby ste pri hľadaní riešenia najskôr skúsili aplikovať všeobecne odporúčané postupy a ak tieto nebudú úspešné, vyplňte prosím nižšie uvedený formulár a odošlite nám ho.

Takto Vám budeme vedieť najlepšie poskytnúť konkrétne rady k riešeniu Vašich ťažkostí.

Máte problém, ktorý siaha hlbšie? Napíšte nám!

  • info@benaudira.sk
  • +421 908 797 300

Odoslať správu

Všeobecne odporúčané postupy

Nedarí sa Vám stiahnutie tréningovej hudby?

QR-kód na stiahnutie Vašej tréningovej hudby nefunguje hneď po tom, čo ho e mailom obdržíte. Potrebujeme niekoľko dní na to, aby sme pre Vás tréningovú hudbu individualizovali a následne Vám ju dali k dispozícii. QR kód sa stane funkčným tiež až po tom, čo obdržíme úhradu faktúry za Vašu tréningovú hudbu v danej posluchovej fáze. Ak ste faktúru už uhradili, prosíme Vás ešte o trochu strpenia, aby sme pre Vás mohli Vašu tréningovú hudbu zostaviť a dať Vám ju k dipozícii. 


Hudba uprostred skladby prestane hrať?

Ak používate koncové zariadenie s operačným systémom Android a hudba sa uprostred prehrávania skladby vypína: prečítali ste si v návode na použitie, ktorý ste dostali od Vášho sluchového trénera, ako môžete na Vašom smarfóne, alebo tablete deaktivovať nastavenie šetrenia energie? Toto nastavenie pri niektorých modeloch zariadení spôsobuje prerušenie prehrávania hudby a deaktivovať ho viete len vy manuálne na Vašom zariadení. V papierovej podobe nájdete návod na túto deaktiváciu v podkladoch od Vášho sluchového trénera, alebo ak kliknete na nasledovný odkaz: http://benaudira-server.de/Ak-sa-hudba-nahle-prerusi.pdf


Zobrazilo sa Vám upozornenie „Hudba je stiahnutá už len na dva dni. Chcete stiahnuť ďalšiu hudbu“ ?

BENAUDIRA-Player Appka stiahne hudbu na koncové zariadenie v celom rozsahu, pokiaľ má na to zariadenie dostatok pamäte. Ak pamäte na zariadení nie je dostatok, stiahnu sa na úvod len prvé dva dni posluchovej fázy. Kedykoľvek si však môžete stiahnuť aj ďalšiu tréningovú hudbu, tým, že túto požiadavku potvrdíte. Na niekoľkých málo zariadeniach je toto upozornenie zobrazované, aj keď má klient už stiahnutú všetku hudbu danej tréningovej fázy. Rozoznáte to v úvodnom zozname v Playeri. Všetky už nainštalované skladby majú vpravo symbol smartfónu. Skladby, ktoré ešte stiahnuté neboli, majú na tomto mieste symbol oblaku. Kliknutím na oblak môžete danú skladbu stiahnuť. Ak by všetky skladby mali vedľa seba symbol smarfónu, môžete túto hlášku ignotovať.

Vypočuté skladby sa neoznačia ako „už vypočuté“ automaticky? 

Skladba znázornená červenou farbou, je aktuálna skaldba. Len táto skladba sa automaticky označí ako vypočutá, keď si ju klient vypočuje až do konca. Vypočuť si môžete aj iné skladby, tým, že stačíte malý znak play vľavo vedľa skladby.
Skladby znároznené oranžovou farbou (= sú skladby, ktoré majú byť vypočuté neskôr) a šedé skladby (= už vypočuté skladby), nebudú po prehratí označené ako „vypočuté“.
Zámerom je, aby sa vždy prehrala skladba označená červenou farbou. Takto dokáže Appka automatiscky ukazovať dnes aktuálnu skladbu a vďaka tomu môžete tréning absolvovať ozaj pohodlne.
Ak ste si vypočuli aj iné skladby, alebo ste napr. niektorý deň počúvania preskočili a označenia Vám z tohto dôvodu nenabiehajú automaticky, môžete červené skladby označiť aj manuálne ako „vypočuté“.
Takto môžete postupne označiť všetky už vypočuté skladby, aby sa skutočne aktuálna skladba zobrazila opäť v červenej farbe a aby Vás Appka následne mohla korektne sprevádzať sluchovým tréningom.
iOS: Posuňte červenú skladbu prstom doprava, aby ste ju označili.
Android: Podržte aktuálnu skladbu dlhšie stlačenú, aby ste ju mohli označiť.

Nová inštalácia

Ak Appka napriek radám uvedeným vyššie nefunguje tak, ako by mala, vymažte ju prosím úplne z Vášho koncového zariadenia.
Následne si môžete Appku opäť nainštalovať bez opätovných nákladov, ak na to využijete koncové zariadenie, ktoré bude prihlásené pod rovnakým Apple ID, resp GooglePlaye Accountom.
Aj tréningovú hudbu BENAUDIRA si môžete nanovo stiahnuť bez opätovných nákladov a to naskenovaním QR-kódu (nájdete ho v e mailovej správe od BENAUDIRA).
Vo väčšine prípadov sa správne fungovanie Appky po jej opätovnej inštalácii automaticky obnoví.
Upozornenie: Ak už máte niektoré skladby vypočuté, môžete ich opäť označiť manuálne ako „vypočuté“, aby Vám bol zobrazovaný korektne aktuálny deň posluchovej fázy.

 

Individuálne riešenie problému

Ak by problémy s Appkou pretrvávali aj po zohľadnení vyššie uvedených rád, vyplňte prosím nasledujúci formulár:

Vašej požiadavke o poskytnutie podpory sa budeme bezodkladne venovať.