Skip to main content

BENAUDIRA tím

methodeKompetencia tímu BENAUDIRA spočíva v úzkej spolupráci odborníkov, ktorých kvalifikácie sa navzájom dopĺňajú.

 

Logopédi, ergoterapeuti, tréneri neurovývinového rozvoja, naturopati a odborníci iných terapeutických profesií spolupracujú so skladateľom, hudobníkmi a zvukovými inžiniermi.

Táto spolupráca je zárukou najlepšieho možného poradenstva a je motorom pre neustály rozvoj tohto sluchového tréningu.

Celý tím sluchového tréningu BENAUDIRA pozostáva z neustále rastúceho počtu sluchových trénerov, ktorých nájdete tu v zozname terapeutov. Tento zoznam je zároveň výberom našich odborníkov. Ak máte otázky k  sluchovému tréningu, ktoré sa prierezovo týkajú inej formy terapie, môžete poslať e-mail priamo správnej kontaktnej osobe z tohto zoznamu.

holger

Holger Raddatz

Zakladateľ a riaditeľ BENAUDIRA – sluchového tréningu

Holger Raddatz sa intenzívne zaoberá výskumom sluchu, je tiež zvukový technik, hudobník, skladateľ a naturopat.

V rámci jeho terapeutickej práce sa sústreďuje na: sluchový tréning, klasickú homeopatiu a terapiu bolesti.

Dlhé roky spája svoje poznatky zo štúdia hudobnej vedy (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) a hudby (Conservatorium Enschede, NL) so svojimi skúsenosťami v medicíne a s kvalifikáciou, ktorú získal v oblasti audiotechniky a hudobnej elektroniky.

Holger Raddatz pracuje so sluchovým tréningom od roku 2001 a od roku 2003 dohliada na iných terapeutov, ktorí vo svojej praxi ponúkajú sluchový tréning. To zahŕňa odborné poradenstvo pre terapeutov a vytvorenie individuálnej tréningovej hudby pre ich klientov.

Rovnako dlho sa venuje možnostiam ďalšieho vývoja sluchového tréningu v rôznych iných oblastiach, komponuje a testuje špeciálnu tréningovú hudbu. Skúma súvislosti medzi hudbou, rečou, pozornosťou, tinnitom a sluchom a prepája tieto oblasti s mozgovou aktivitou.

Práve na základe tohto výskumu sa sluchový tréning BENAUDIRA rozvíjal a zveľaďoval.

Holger Raddatz je ženatý, má jednu dcéru a dvoch synov.

Holger Raddatz Vám rád odpovie na Vaše otázky a podnety týkajúce sa BENAUDIRA – sluchového tréningu a bude Vás informovať o dostupných BENAUDIRA vzdelávaniach.

 

 

birgit

Birgit Sofia Krämer

Kontaktná osoba BENAUDIRA – sluchového tréningu pre oblasť logopédie

Birgit Sofia Krämer je liečebná pedagogička so zameraním na reč, SI-Mototerapeutka®, diplomovaná trénerka pri dyslexii (EÖDL) a tiež neurovývinová terapeutka NDT/INPP®. Vedie logopedickú ambulanciu v Bornheime v Porýní.

Medzi jej oblasti pôsobnosti patria poruchy jazyka, reči, hlasu a prehĺtania, poruchy sluchového spracovania a poruchy vnímania, dyslexia a práca s deťmi s problémami správania.

Spôsob práce Birgit Sofie Krämer je založený na holistickom prístupe. V každom zo svojich klientov vidí jedinca, ktorého schopnosti sa vyvinuli v jedinečnej interakcii tela, duše a ducha. Preto je pre ňu obzvlášť dôležité ponúknuť individuálnu a celostnú liečbu, ktorá zohľadňuje všetky oblasti vývoja a schopností pacienta. Spolupráca s pacientom a jeho okolitým systémom, ako aj ďalšími zainteresovanými odborníkmi je pre ňu veľmi dôležitá.

Od roku 1999 pracovala s rôznymi metódami sluchového tréningu a týmto spôsobom získala široké spektrum vedomostí a skúseností.

Ak by ste mali otázky k BENAUDIRA sluchovému tréningu, ktoré sa týkajú logopédie, môžete osloviť aj priamo Birgit Sofia Krämer prostredníctvom e Mailu: Sprachtherapie@benaudira.de v nemeckom, alebo anglickom jazyku.

anna

Anna Raddatz

Kontaktná osoba BENAUDIRA– sluchového tréningu pre plánovanie supervíznych dní

Anna Raddatz je diplomovaná sociálna pedagogička a PCA (prístup zameraný na človeka) poradkyňa.

Ako pracovníčka Centra pre výskum a tréning sluchu je v úzkom kontakte so sluchovými trénermi a organizuje napr. supervízne stretnutia a školenia BENAUDIRA.

Sama je BENAUDIRA – trénerka a prednášajúca. Vo svojej praxi pre rozvoj a sluch v Münsteri a Tecklenburgu radí jednotlivcom, párom a rodinám prostredníctvom PCA a systemického prístupu a ponúka sluchový tréning pre deti a mladých ľudí.

Obzvlášť dôležité sú pre ňu ocenenie a empatia. „Podpora ľudí v ich rozvoji je mojou vášňou“

Je vydatá a je matkou troch detí.

Kontakt: anna-raddatz@benaudira.de v nemeckom, alebo anglickom jazyku.

 

Katrin Westhues

Vedenie kancelárie v Centre pre výskum a tréning sluchu BENAUDIRA

Katrin Westhues je centrom a „dobrou dušou“ našej kancelárie v Nemecku.
Organizačné záležitosti každého druhu sú u nej v tých najlepších rukách.
Je kontaktnou osobou pre klientov, ako aj pre sluchových trénerov BENAUDIRA pre všetky organizačné otázky týkajúce sa vzdelávaní, termínov a účtovníctva.

Kontakt: office@benaudira.de v nemeckom, alebo anglickom jazyku.

 

 

Mag. Sebastian Püller

Klinický a zdravotný psychológ
Principál BENAUDIRA Rakúsko
Organizuje BENAUDIRA – vzdelávanie pre Rakúsko, je supervízor pre Rakúsko

Pfarrer-Huber-Gasse 6, 2380 Perchtoldsdorf, Österreich

Tel.: +43 664 934 37 87,  office@benaudira.at

 


Nikola Endrychová Dudová

Sluchová trénerka metódy BENAUDIRA, podporné terapie pre deti a klientov s viacnásobným postihnutím (kraniosakrálna terapia, EEG Neurofeedback, vizuálny tréning), 15 rokov náhradná mama

Zodpovedá za zastúpenie metódy BENAUDIRA na Slovensku a v Čechách, za organizáciu BENAUDIRA vzdelávaní, je kontaktnou osobou pre sluchových trénerov aj klientov,  je supervízorkou metódy

Tel.: +421 908 797 300, info@benaudira.sk