Skip to main content

Reč

sprechenAk niekto nepočuje optimálne alebo nespracováva počuté zvuky správne, nie je schopný vnímať presne to, čo hovorí jeho komunikačný partner. Taktiež nie je pre danú osobu možné kontrolovať, že či to, čo povie, znie správne.

 

 

To má ďalej dôsledky v artikulácii a výslovnosti.

Oboje môže byť spôsobené narušeným fungovaním sluchového spracovania.

V tomto prípade, niektoré hovorené hlásky nie sú vôbec vyslovené, alebo sú nahradené inými existujúcimi hláskami, napr. „šola“ namiesto „škola.“ Ak si osoba dané slová nevie zapamätať bezchybne, ich správne pomenovanie môže byť narušené.

BENAUDIRA sluchový tréning ponúka možnosť zlepšiť počutie, sluchové spracovanie a spolu s tým aj porozumenie a reprodukciu reči.

Pri všetkých poruchách reči môžu byť okrem iného prítomné aj ťažkosti ako napr. obmedzené pohyby úst/ oromotorika (ktorá je dôležitá pre správne pohyby úst). Tieto problémy však nemôžu byť liečené priamo a iba pomocou sluchového tréningu.

Pri vývine problémov v reči často hrajú rolu viaceré faktory. Úspechom môže byť úprava centrálneho sluchového spracovania cez sluchový tréning a to vtedy, ak pozitívne ovplyvníme obe hemisféry. Tým vytvoríme základ pre plynulú reč.

Možné obmedzenia v reči:

  • Ťažkosti/ omeškania v osvojení si reči
  • Obmedzenia v porozumení reči
  • Ťažkosti v tvorbe vety (syntax)
  • Komplikácie v tempe a plynulosti reči (zajakávanie)

Sluchový tréning vie byť dobrou pomocou taktiež pri ťažkostiach ako sú zajakávanie a afázia (ktorá vzniká po porážke, kranio-cerebrálnej traume alebo encefalitíde).
Ak začínate so sluchovým tréningom, je potrebné vykonať testy sluchového spracovania. Po testoch sa individuálne ukáže, či je dôvod aplikovať sluchový tréning.

Možné príznaky obmedzeného sluchového spracovania s afáziou:

  • Zmätok zo slov
  • Zmätok zo zvukov
  • Problémy s porozumením reči
  • Ťažkosti v tvorbe vety