Skip to main content

Koncentrácia a pozornosť – ADD a ADHD

aufmerksamkeitĽahká vyrušiteľnosť a problémy s koncentráciou môžu byť zapríčinené nevyváženým sluchovým spracovaním.
Ak niekto vníma vysoké a nízke frekvencie v nerovnováhe, za istých okolností počuje ruchy a šumy hlasnejšie ako vyššie tóny.

 

 

Deti napríklad vnímajú cestnú premávku blízko školy, kroky na schodisku, alebo učiteľa vo vedľajšej miestnosti hlasnejšie ako učiteľa v ich vlastnej triede.

Navyše, tieto deti vnímajú reč menej ako napr. ruchy spôsobené pohybom nôh ostatných detí na zemi, hýbaním sa na stoličke alebo ich vyrušovaním.

Ale práve na hlas učiteľa a spolužiakov by mal upriamiť pozornosť a koncentráciu.

Dospelí majú napr. problém sledovať konverzáciu v hlučnom prostredí ako kaviareň, alebo koncentrovať sa pri telefonovaní na otvorenom pracovisku. Osoby s nevyváženým sluchovým spracovaním musia vynaložiť omnoho viac pozornosti, aby vedeli selektovať a odfiltrovať okolité ruchy od dôležitého hovoreného obsahu.
Táto nekonečná snaha sa môže ľahko premeniť na neustálu požiadavku.

U takto postihnutej osoby spadá preťaženie do nedostatku koncentrácie a ľahkej vyrušiteľnosti.
Strácať pozornosť je pre postihnutú osobu jednoducho príliš vyčerpávajúce a nevie dlhšie udržať koncentráciu.
Niektorí tiež kompenzujú ich preťaženie aktívnym alebo aj agresívnym správaním. Taktiež to môže mať fyzické následky ako bolesť hlavy.

Vyrovnanie počutia môže u týchto ľudí eliminovať mnoho príčin pre ich vyčerpanosť.
Pre deti je potom jednoduchšie vnímať hlas učiteľa. Potrebujú menej energie na vnímanie vyučovacích hodín.
Taktiež postihnutí dospelí sa môžu jednoduchšie koncentrovať na dôležité akustické obsahy a filtrovať ruchy.
Výsledkom je relaxácia, čo smeruje k dlhšej dobe udržania pozornosti.

BENAUDIRA ponúka osobám so znevýhodnením sluchový tréning, ktorý funguje na báze relaxačného počúvania.