Skip to main content

Otázky a odpovede k využitiu BENAUDIRA sluchového tréningu

Downloads3_fotograf_ist_DJ

 

 

 

 

 

 

BENAUDIRA – sluchový tréning je čisto len tréning vnímania.

Nejde o liečebnú terapiu a nemôže nahradiť diagnostiku alebo liečbu lekárom ani terapiu predpísanú lekárom, ako je logopédia alebo špeciálno-pedagogický tréning.

Ľudský mozog je flexibilný a dokáže sa učiť.
Podobne ako sa hudobníci alebo dirigenti počas svojej kariéry učia počuť čoraz diferencovanejšie a citlivejšie, každý si môže svoj sluch trénovať za predpokladu, že neexistujú organické prekážky, ako sú choroby alebo poškodenie ucha.

BENAUDIRA stimuluje presne tie výšky tónov, ktoré nie sú vnímané dostatočne citlivo v pomere k iným výškam tónov. Takto sa snažíme trénovať vnímanie v smere vyváženého počutia. Súčasťou tréningu je aj spolupráca oboch uší a porozumenie reči. Tréningová hudba je prispôsobená pre každého klienta  jednotlivo v nahrávacom štúdiu na základe výsledkov jeho testov počutia.

Ak sa podarí zlepšiť sluchové vnímanie, môžu byť napríklad zvuky reči lepšie rozpoznané a spracované v hluku pozadia. Výsledkom je, že počúvanie v dave ľudí môže byť pre jedinca jednoduchšie, rozsah koncentrácie sa môže zvýšiť a deti sa môžu naučiť lepšie čítať a písať.
Keď sa sluch dostane do rovnováhy, môžu tiež ustúpiť hyperakúzia a tinitus. Na tejto stránke nájdete viac informácií o jednotlivých oblastiach použitia sluchového tréningu BENAUDIRA.

Sluchový tréning BENAUDIRA trvá 12 až 15 mesiacov. Niekedy po prestávke 6 až 12 mesiacov odporúčame ďalšie tréningové obdobie na 3 mesiace.

Deti a mládež počúvajú tréningovú hudbu 10 minút denne.
Dospelí počúvajú hudbu 20 minút denne. Tie sa dajú rozdeliť aj na 2x 10 minút.

Sluchový tréning BENAUDIRA prebieha doma a vy si môžete oddýchnuť a relaxovať.
Návštevy u jedného z našich trénerov sú potrebné len v intervaloch 2 – 3 mesiacov, spolu 3 – 5 krát počas celého tréningu.
Vďaka tomu je tréning veľmi jednoduchý a dá sa realizovať časovo veľmi nenáročne.

Hudba sluchového tréningu BENAUDIRA bola špeciálne vyvinutá naším tímom pre tento tréning.
Je to hudba, ktorá kompozične stavia na výskume mozgu.
BENAUDIRA je jediný sluchový tréningový program, o ktorom vieme, že využíva hudbu so skutočnými nástrojmi, ktorá bola špeciálne zložená na stimuláciu mozgu.
Skutočné nástroje ako klavír, sláčiky, bicie, flauty, harfy a gitary sú svojím alikvotným spektrom mimoriadne blízke prírode a ľudskému hlasu a sú obzvlášť vhodné na stimuláciu ľudského mozgu.
Tréningová hudba BENAUDIRA je navrhnutá tak, že všetky tónové výšky sú zahrnuté v rovnakom rozsahu v každej skladbe. To nám umožňuje špecificky stimulovať presne tie frekvencie, ktoré sú potrebné pre tréning.

Dá sa povedať, že je naša hudba silným špeciálnym nástrojom na podporu sluchového spracovania. Pre poslucháča to však znie len ako relaxačná hudba s krásnymi melódiami a rytmami.
Väčšina poslucháčov považuje hudbu za veľmi príjemnú.

Okrem našej inštrumentálnej hudby sme vyvinuli logopedické skladby so zvukmi reči. Používajú sa, keď majú deti oneskorený vývin reči alebo narušený vývin reči, alebo keď majú školáci problémy s čítaním a písaním.
Zvuky reči v našich skladbách sú individuálne pozmenené na základe rečových ťažkostí klienta, aby bolo možné cielene trénovať porozumenie reči.