Skip to main content

ONLINE VZDELÁVANIE
6. a 8. februára 2023 celý deň, 15. februára 2023 a 1. marca 2023 - 4 hodiny
Základný kurz – s ťažiskom na témach: „Deti a mladiství s ťažkosťami v škole“ a „Dospelí s hyperakúziou a s ťažkosťami v porozumení reči“

ONLINE – Odborné vzdelávanie sluchového tréningu BENAUDIRA:

MODUL 1: Základný kurz – vzdelávanie s ťažiskovými témami: „Deti a mladiství s ťažkosťami v škole“, „Dospelí s hyperakúziou a s ťažkosťami v porozumení reči“

Popis

Účasťou na tomto vzdelávaní získate oprávnenie využívať metódu BENAUDIRA vo Vašej praxi. Vzdelávanie sa realizuje počas dvoch celých pracovných dní (2 dni od 8:30 do 18:30 s prestávkami) a následne 2 x 4 hodiny. Vzdelávanie sa realizuje online ako webinár.

Získate tiež základné poznatky, ktoré podmieňujú Vašu neskoršiu účasť na vzdelávaniach modulu 2 a 3 s témami „Tinitus a nedoslýchavosť“ a / alebo „Batoľatá a deti“.

Hneď po absolvovaní vzdelávania môžete sluchový tréning BENAUDIRA aplikovať na deťoch a mladistvých s ťažkosťami v škole ako aj na ľuďoch s nevyváženým počutím (klienti trpiaci „kaviarňovým efektom“, klienti s ťažkosťami v porozumení rozhovoru v hlasnejšom prostredí.

Podmienkou získania certifikátu k tomuto vzdelávaniu je zostavenie individuálneho sluchového tréningu pre troch probantov. Na tento účel je potrebné meracie zariadenie. Účastníci, ktorí sa rozhodnú zadovážiť si meracie zariadenie až po absolvovaní kurzu obdržia potvrdenie o účasti na vzdelávaní a certifikát im bude udelený po odovzdaní troch individuálnych sluchových tréningov (testy počúvania, anamnéza probanta a ich interpretácia).

Tréning pre klientov s tinitom a nedoslýchavosťou je podmienený našim druhým vzdelávaním modul 2 „Tinitus a nedoslýchavosť“.

Tu sa jedným kliknutím dostanete k bližším informáciám a k prihláseniu na tento seminár.

Obsah semináru

 • Východiskové informácia k sluchu a poruchám sluchového spracovávania
 • Súvislosti medzi auditívnymi ťažkosťami a ťažkosťami v oblasti reči, čítania, písania, počutia, učenia a správania
 • Spracovávanie reči, zvukov a hudby v mozgu
 • Lateralita a auditívna lateralita
 • Audiometria v teórii a praxi
 • Interpretácia kriviek počutia
 • BENAUDIRA tréningové materiály
 • Zostavenie individuálneho sluchového tréningu

Viac detailov

Miesto konania kurzu:

ONLINE
Informácie ku vstupu do online vzdelávania získate po registrácii
Celý tento kurz je realizovaný ako webinár.
Počas kurzu je dostatok prestávok, aby bola účasť príjemná a uvoľnená

Dátum: Pondelok a streda 6.a 8. februára 2023, od 8:30 do 18:30 - Streda 15. februára 2023, od 17:00 do 21:00 - Streda 1. marca 2023, od 17:00 do 21:00
Štart: Pondelok, 6. februára 2023, o 8:30
Poplatky:

400.00 €

rezervácia jedného modulu 400,- EUR

Poznámka:    
Na realizovanie testovaní sluchového tréningu v praxi potrebujete testovacie
zariadenie. Radi Vám poradíme, kde a za akú cenu ho môžete zakúpiť.
Bude postačovať, ak budete sprevádzať v priebehu jedného roka 2-3 klientov, aby
sa Vám vrátili náklady investované do kúpy testovacieho zariadenia.
Ak máte otázky, alebo potrebujete bližšie informácie, tak nás neváhajte kontaktovať
telefonicky, alebo mailom.

Inštruktor kurzu:

Holger Raddatz
Zakladateľ sluchového tréningu BENAUDIRA, výskumník sluchu,
skladateľ, zvukový technik, naturopat

Tlmočenie a asistencia:

Nikola Endrychová Dudová

Sluchová trénerka metódy BENAUDIRA, podporné terapie pre deti a klientov s viacnásobným postihnutím (kraniosakrálna terapia, EEG Neurofeedback, vizuálny tréning), 15 rokov náhradná mama

Catering

Tento kurz je realizovaný ONLINE, preto Vám nemôžeme ponúknuť občerstvenie.

Ubytovanie

Tento kurz je realizovaný ONLINE.

Registrácia

Počet účastníkov je obmedzený na 30. O účasti rozhoduje poradie prijatých
prihlášok.
Prihlásenie sa stáva záväzným po úhrade sumy zálohovej platby vo
výške 50,- eur. Zostatok úhrady je potrebné previesť do 14 dní pred začatím
semináru na náš bankový účet.
Pri zrušení účasti menej ako 30 dní predzačiatkom vzdelávania, si vymedzujeme
právo ponechať zálohovú platbu na našom účte.
Pri zrušení účasti menej ako 14 dní pred začiatkom vzdelávania si vymedzujeme
právo ponechať celú sumu kurzovného na našom bankovom účte.
V oboch prípadoch bude pozdržaná platba započítaná ako úhrada
kurzovného pri účasti na kurze v neskoršom termíne.

 • Kurzové poplatky:

  Prihlásenie sa jednej osoby na jeden kurz modulu 1, alebo modulu 2: 400,-EUR vrátane dph.
  Prihlásenie sa jednej osoby na jeden kurz modulu 3: 130,-EUR vrátane dph.
  Poplatok kurzovného zahŕňa doručenie tlačených podkladov pre kurz.
 • Zaujíma nás, ako ste sa o kurzoch dozvedeli, ak nám túto informáciu poskytnete, budeme radi, ďakujeme.
  ...že údaje, ktoré som uviedol/uviedla v prihlasovacom formulári, môžu byť uložené a ďalej spracované. Poskytnuté údaje budú po ukončení prihlásenia na kurz zmazané. Som si vedomý/vedomá, že môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie o spôsobe nakladania s osobnými údajmi nájdete v našich . „Pravidlách o nakladaní s osobnými údajmi“

 

Kontakt

V prípade otázok ohľadom registrácie alebo obsahu kurzu nás môžete kontaktovať
–>tu.

Dostať sa sem

Tento kurz je realizovaný ONLINE, preto na tomto mieste nie je popis miesta konania kurzu.
Informácie k online prístupu Vám zašleme mailom v dostatočnom predstihu.