Skip to main content

Bezplatný INFORMAČNÝ online SEMINÁR 3. novembra 2022

BENAUDIRA Sluchový tréning –  Bezplatný INFORMAČNÝ online SEMINÁR

  1. novembra 2022 (18:00-20:00 hod.) 

Popis

Ponúkame Vám možnosť, dozvedieť sa viac o problematike sluchového spracovania a to priamo od výskumníka sluchu a zakladateľa metódy BENAUDIRA, Holgera Raddatza.

Mnoho rozšírených ťažkostí u detí a dospelých má svoj pôvod v nesprávnom neuronálnom spracovaní zmyslových podnetov.

Tu sa dozviete viac o problémoch ľudí, ktorí sú z medicínskej stránky zdraví, ale napriek tomu nedokážu plne rozvinúť svoj potenciál, nakoľko majú ťažkosti vo vnímaní a procesoch učenia.

Sú to napr. deti, ktoré majú psychosociálne ťažkostí neznámeho pôvodu, ľudia s poruchami pozornosti, alebo s dyslexiou, ľudia všetkých vekových kategórií s ťažkosťami v oblasti porozumenia reči, alebo príznakmi vyčermania …jednou z možných príčin týchto a iných ťažkostí, môže byť oslabené, alebo narušené spracovávanie zmyslových podnetov. Je preto veľmi dobré, pozrieť sa na túto komponentu ťažkostí, ktorá často ostáva nepovšimnutá, prostredníctvom specifických testov a v prípade potreby ponúknuť týmto klientom podporné riešenie..

Obsah semináru

• koncentrácia / pozornosť a sluchové spracovanie: súvislosti

• porucha čítania a písania/ dyslexia a sluch

• psychosociálne a emocionálne ťažkosti spôsobené nedokonalými procesmi vnímania

• princípy účinnosti neuronálneho tréningového programu podľa BENAUDIRA

• krátke predstavenie programu pre škola a škôlky, ktorý pomáha odhaliť deti s ťažkosťami v tejto oblasti a ponúka im úvodný tréning

• obsahy 3-dňového vzdelávania pre sluchových trénerov BENAUDIRA

• informácie k možnostiam uplatnenia tejto metódy v praxi

 

Prvých 45 minút seminára bude pre účastníkov Logopedickej konferencie zo 14.10.2022 čiastočne opakovaním prednášky o metóde BENAUDIRA, ktorej sa zúčastnili. Ak nemáte záujem o zopakovanie si týchto informácií, môžete sa pripojiť až o 18:45 hod.

Viac detailov

Miesto konania kurzu:

ONLINE
Informácie ku vstupu do online vzdelávania získate po registrácii
Tento seminár je realizovaný ako webinár.

Dátum: Štvrtok, 3. novembra 2022
Štart: 18:00
Poplatky:

seminár je bezplatný

Inštruktor kurzu:

Holger Raddatz
Zakladateľ sluchového tréningu BENAUDIRA, výskumník sluchu,
skladateľ, zvukový technik, naturopat

Catering

Tento seminár je realizovaný ONLINE, preto Vám nemôžeme ponúknuť občerstvenie.

Ubytovanie

Tento seminár je realizovaný ONLINE.

Registrácia

Počet účastníkov nie je obmedzený.

  • Zaujíma nás, ako ste sa o kurzoch dozvedeli, ak nám túto informáciu poskytnete, budeme radi, ďakujeme.
    ...že údaje, ktoré som uviedol/uviedla v prihlasovacom formulári, môžu byť uložené a ďalej spracované. Poskytnuté údaje budú po ukončení prihlásenia na kurz zmazané. Som si vedomý/vedomá, že môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie o spôsobe nakladania s osobnými údajmi nájdete v našich . „Pravidlách o nakladaní s osobnými údajmi“

 

Kontakt

V prípade otázok ohľadom registrácie alebo obsahu semináru nás môžete kontaktovať
–>tu.

Dostať sa sem

Tento seminár je realizovaný ONLINE, preto na tomto mieste nie je popis miesta konania.
Informácie k online prístupu Vám zašleme mailom v predstihu.