Skip to main content

ONLINE VZDELÁVANIE – Modul 2
Nadstavbové vzdelávanie:

"SLUCHOVÝ TRÉNING PRI TINITE A NEDOSLÝCHAVOSTI"

Odborné vzdelávanie sluchového tréningu BENAUDIRA

8. a 10.. novembra 2023, 8:30 – 17:00
24. a 27. novembra 2023, 15:00 – 20:00

Popis

V rámci tohto školenia Vám výskumník v oblasti sluchu, Holger Raddatz, odovzdáva poznatky o témach tinitu a straty sluchu. V rámci tohto vzdelávania sa dozviete, ako možno sluchový tréning BENAUDIRA využiť pre ľudí s tinitom a/alebo stratou sluchu. Účasťou na tomto seminári získate oprávnenie využiť vo svojej praxi sluchový tréning BENAUDIRA pre tinitus a stratu sluchu.

Vzdelávanie pozostáva z 2 dní od 8:30 do 17:00 (8. a 10.. november 2023) a dvoch popoludňajších stretnutí od 15:00 do 20:00 (24. a 27. novembra 2023) online formou webináru.

Predpokladom účasti na tomto vzdelávaní je predchádzajúca účasť na základnom vzdelávaní BENAUDIRA MODUL 1, kde sa môžete naučiť základné audiometrické metódy a základné poznatky o centrálnom spracovaní sluchu, ako aj základy aplikácie sluchového tréningu BENAUDIRA.

Obsah semináru

 • osvojíte si všetky potrebné testovacie postupy
 • „Čo je to tinitus?“ – „Ako vzniká tinitus?“
 • Zmiernenie straty sluchu pomocou sluchového tréningu – v ktorých prípadoch je to možné?
 • Nové testovacie postupy, ktoré umožňujú aj pri práci s deťmi a mládežou
 • Hodnoverné výstupy testovania
 • Získajte poznatky pre rozsiahle poradenstvo ľudí s tinitom, hyperakúziou a stratou sluchu
 • Teoretické informácie k tinitu a strate sluchu, napr.
 • Príčiny, symptómy, stupne
 • Prvé opatrenia
 • Formy liečby
 • Krčná chrbtica a sluch
 • Aplikácia BENAUDIRA – sluchového tréningu pre ľudí s tinitom a/alebo stratou sluchu
 • Príklady z praxe

Viac detailov

Miesto konania kurzu:

ONLINE
Informácie ku vstupu do online vzdelávania získate po registrácii
Celý tento kurz je realizovaný ako webinár.
Počas kurzu je dostatok prestávok, aby bola účasť príjemná a uvoľnená

Dátum: Streda a piatok 8. a 10. novembra 8:30-17:00
Piatok a pondelok 24 a 27. novembra 15:00 - 20:00
Štart: 8. novembra 2023 o 8:30
Poplatky:

400.00 €

 

Poznámka:
Na realizovanie testovaní sluchového tréningu v praxi potrebujete testovacie zariadenie.
Radi Vám poradíme, kde a za akú cenu ho môžete zakúpiť.
Bude postačovať, ak budete sprevádzať v priebehu jedného roka 2-3 klientov, aby sa Vám vrátili náklady investované do kúpy testovacieho zariadenia.
Ak máte otázky, alebo potrebujete bližšie informácie, tak nás neváhajte kontaktovať telefonicky, alebo mailom.

Inštruktor kurzu:

Holger Raddatz

Zakladateľ sluchového tréningu BENAUDIRA, výskumník sluchu,
skladateľ, zvukový technik, naturopat

Tlmočenie a asistencia:

Nikola Endrychová Dudová

Sluchová trénerka metódy BENAUDIRA, podporné terapie pre deti a klientov s viacnásobným postihnutím (kraniosakrálna terapia, EEG Neurofeedback, vizuálny tréning), 15 rokov náhradná mama

Catering

Tento kurz je realizovaný ONLINE, preto Vám nemôžeme ponúknuť občerstvenie.

Ubytovanie

Tento kurz je realizovaný ONLINE.

Registrácia

Počet účastníkov je obmedzený na 24.
O účasti rozhoduje poradie prijatých prihlášok.
Prihlásenie sa stáva záväzným po úhrade sumy zálohovej platby vo výške 50,- eur.
Zostatok úhrady je potrebné previesť do 14 dní pred začatím semináru na náš bankový účet.
Pri zrušení účasti menej ako 30 dní pred začiatkom vzdelávania, si vymedzujeme právo
ponechať zálohovú platbu na našom účte.
Pri zrušení účasti menej ako 14 dní pred začiatkom vzdelávania si vymedzujeme právo
ponechať celú sumu kurzovného na našom bankovom účte.
V oboch prípadoch bude pozdržaná platba započítaná ako úhrada kurzovného pri účasti na kurze v neskoršom termíne.

 • Kurzové poplatky:

  Prihlásenie sa jednej osoby na jeden kurz modulu 1, alebo modulu 2: 400,-EUR vrátane dph.
  Prihlásenie sa jednej osoby na jeden kurz modulu 3: 130,-EUR vrátane dph.
  Poplatok kurzovného zahŕňa doručenie tlačených podkladov pre kurz.
 • Zaujíma nás, ako ste sa o kurzoch dozvedeli, ak nám túto informáciu poskytnete, budeme radi, ďakujeme.
  ...že údaje, ktoré som uviedol/uviedla v prihlasovacom formulári, môžu byť uložené a ďalej spracované. Poskytnuté údaje budú po ukončení prihlásenia na kurz zmazané. Som si vedomý/vedomá, že môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie o spôsobe nakladania s osobnými údajmi nájdete v našich . „Pravidlách o nakladaní s osobnými údajmi“

 

Kontakt

V prípade otázok ohľadom registrácie alebo obsahu kurzu nás môžete kontaktovať
–>tu.

Dostať sa sem

Tento kurz je realizovaný ONLINE, preto na tomto mieste nie je popis miesta konania kurzu. Informácie k online prístupu Vám zašleme mailom v dostatočnom predstihu.