Skip to main content

ONLINE VZDELÁVANIE - 14. a 18. júna 2024
MODUL 3 – BENAUDIRA sluchový tréning „Batoľatá a deti“

ONLINE VZDELÁVANIE – 14. júna 2024 a 18. júna 2024 -13:00 až 17:00

MODUL 3 – BENAUDIRA sluchový tréning „Batoľatá a deti“

Popis

ONLINE – Odborné vzdelávanie sluchového tréningu BENAUDIRA:

MODUL 3 – BENAUDIRA sluchový tréning „Batoľatá a deti“

Účasťou na tomto vzdelávaní získate oprávnenie využívať metódu BENAUDIRA vo Vašej praxi. Vzdelávanie sa realizuje počas dvoch popoludní (2 dni od 13:00 do 17:00 s prestávkami). Vzdelávanie sa realizuje online ako webinár.

Hneď po absolvovaní vzdelávania môžete sluchový tréning BENAUDIRA aplikovať na batoľatách a deťoch. Môžete sa rozhodnúť pre využitie audiometrie hrou so zvieracími zvukmi prostredníctvom BENAUMETRa, alebo môžete audiometriu hrou aplikovať bez aplikácie zvieracích zvukov.

Obsah semináru

 • Audiometria hrou so zvukmi zvierat podľa BENAUDIRA® pre deti od cca 3 1/2 roka
 • Program BENAUDIRA® pre škôlky a školy
 • Anamnéza a testy s deťmi do cca 5 1/2 roka
 • Porozumieť diagnózam a správam z pediatrickej audiológie
 • Ktoré testy sa vykonávajú v pediatrickej audiológii a prečo
 • Kochleárne implantáty u (malých) detí: výhody a protiargumenty
 • Novorodenecký skríning a následné vyšetrenia sluchu

Účasť na vzdelávaní oprávňuje účastníka na nákup a používanie audiometrie hrou podľa  BENAUDIRA. Rozšírenie aplikácie BENAUMETER potrebné pre audiometriu hrou a súvisiace materiály nie sú zahrnuté v cene kurzu.

 

 

Viac detailov

Miesto konania kurzu:

ONLINE
Informácie ku vstupu do online vzdelávania získate po registrácii
Celý tento kurz je realizovaný ako webinár.
Počas kurzu je dostatok prestávok, aby bola účasť príjemná a uvoľnená.

14. júna 2024 (piatok) - od 13:00 do 17:00
21. júna 2024 (utorok) - od 13:00 do 17:00

Dátum: 14. a 18. júna 2024
Štart: 14. júna 2024 o 13:00
Poplatky:

Cena:

rezervácia vzdelávania MODUL 3:
130,- EUR

 

Poznámka:

Ak chcete v praxi vykonať testovanie sluchu so zvukmi zvierat, budete potrebovať rozšírenie programu pre BENAUMETER a doplňujúce materiály.

Toto pozostáva z technického rozšírenia pre aplikáciu BENAUMETER, ako aj  z písomne spracovaného príbehu pre audiometriu hrou, hracej podložky, 6 drevených figúrok zvieratiek a sady zvieracích nálepiek, ktoré slúžia ako darček pre detských klientov. Toto rozšírenie je spoplatnené sumou 130,- €. Po absolvovaní tohto vzdelávania je účastník oprávnený vykonávať testovanie prostredníctvom audiometrie hrou so zvieracími hlasmi samostatne v jeho dennej praxi.

 

Inštruktor kurzu:

Holger Raddatz

Zakladateľ sluchového tréningu BENAUDIRA, výskumník sluchu, skladateľ, zvukový technik, naturopat


Tlmočenie a asistencia
:

Nikola Endrychová Dudová

Sluchová trénerka metódy BENAUDIRA, podporné terapie pre deti a klientov s viacnásobným postihnutím (kraniosakrálna terapia, EEG Neurofeedback, vizuálny tréning), 15 rokov náhradná mama

Catering

Tento kurz je realizovaný ONLINE, preto Vám nemôžeme ponúknuť občerstvenie.

Ubytovanie

Tento kurz je realizovaný ONLINE.

Registrácia

Počet účastníkov je obmedzený na 30. O účasti rozhoduje poradie prijatých prihlášok. Prihlásenie sa stáva záväzným po úhrade sumy zálohovej platby vo výške 50,- eur. Zostatok úhrady je potrebné previesť do 14 dní pred začatím semináru na náš bankový účet. Pri zrušení účasti menej ako 30 dní pred začiatkom vzdelávania, si vymedzujeme právo ponechať zálohovú platbu na našom účte. Pri zrušení účasti menej ako 14 dní pred začiatkom vzdelávania si vymedzujeme právo ponechať celú sumu kurzovného na našom bankovom účte. V oboch prípadoch bude pozdržaná platba započítaná ako úhrada kurzovného pri účasti na kurze v neskoršom termíne.

 • Kurzové poplatky:

  Prihlásenie sa jednej osoby na jeden kurz modulu 1, alebo modulu 2: 400,-EUR vrátane dph.
  Prihlásenie sa jednej osoby na jeden kurz modulu 3: 130,-EUR vrátane dph.
  Poplatok kurzovného zahŕňa doručenie tlačených podkladov pre kurz.
 • Zaujíma nás, ako ste sa o kurzoch dozvedeli, ak nám túto informáciu poskytnete, budeme radi, ďakujeme.
  ...že údaje, ktoré som uviedol/uviedla v prihlasovacom formulári, môžu byť uložené a ďalej spracované. Poskytnuté údaje budú po ukončení prihlásenia na kurz zmazané. Som si vedomý/vedomá, že môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie o spôsobe nakladania s osobnými údajmi nájdete v našich . „Pravidlách o nakladaní s osobnými údajmi“

 

Kontakt

V prípade otázok ohľadom registrácie alebo obsahu kurzu nás môžete kontaktovať
–>tu.

Dostať sa sem

Tento kurz je realizovaný ONLINE, preto na tomto mieste nie je popis miesta konania kurzu. Informácie k online prístupu Vám zašleme mailom v dostatočnom predstihu.